ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่สงกรานต์โดยการรดน้ำขอพรท่านประธานชมรมและกรรมการชมรมฯ ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข เจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนเทอญ

งานสวัสดีปีใหม่ไทย