น้ำมันมะพร้าวป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้อย่างไร?