ชมรมฯ ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมประชุมมะพร้าวนานาชาติ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา และดูงานสวนมะพร้าวน้ำหอม และโรงงานผลิตน้ำมันมะพร้าว และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จ ปทุมธานี และนครปฐม จัดโดย ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ชมรมมะพร้าวนานาชาติ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ผู้แระกอบการแปรรูปของไทย และบริษัทวีเอ็นยูเอ็กซิบิชั่นส์ เอเซียแปซิฟิค สนใจติดต่อ ปิยนุช นาคะ 0819076821 หรือ peyanoot2@gmail.com หรือ icco2567@gmail.com การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมนานาชาติ มีค่าลงทะเบียน

ประชุมมะพร้าวนานาชาติ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567