ชมรมฯ ได้ไปร่วมประชุม 50th Cocotech Conference and Exhibition at kL Convention Centre โดยคำเชิญ และสนับสนุน ของ ICC International Coconut Community Theme of conference Climate Change Adaptation and Mitigation Strategy for a Resilient and Sustainable Coconut Agriindustry โดยชมรมฯ นำผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทย โดยการสนับสนุนจาก ชีวาดี โปรดักส์ ไทยเพียว เอ็มพาวเวอร์ไลฬ์ เทพผดุงพรมะพร้าว อะกริไลฬ์ จำกัด ขอขอบคุณ ICC และกรรมการชมรมที่เป็นบริษัทผู้สนับสนุน ทำให้ได้เจอเพื่อนเก่า และผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่าน ทำให้เกิดการประสานงานเพื่อความร่วมมือในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ Coconut farmer innovative คือคุณนวลละออ เทอดเกียรติคุณ เกษตรกรมะพร้าวน้ำหอม อ ดำเนินสะดวก จ ราชบุรี และรางวัลที่ 3 SME ได้แก่ บริษัท NC coconut

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม 50th Cocotech Conference and Exhibition